AVA International School on Precision Studies

FOTON, s.r.o. je spolupořadatelem „AVA International School on Precision Studies“ pořádané Univerzitou v Liverpoolu a Fyzikálním ústavem AVČR v Praze ve dnech 23.3.-27.3.2020.